Vietnamese Vietnamese Phượng Hoàng Xanh
Phượng Hoàng Xanh
+84 941 388889 / gpimextra@gmail.com
Vietnamese Vietnamese

Hãy Xanh để Thịnh vượng
Sáng tạo - Trách nhiệm - Thành công

 • ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JINDIAN-JD8300L 300W

  ☘️☘️ Đèn Pha led năng lượng mặt trời JD8300L, ...

  1.590.000 ₫

 • ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JINDIAN- JD369 100W

  Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất ...

  1.090.000 ₫

 • ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI UFO250W

  Đèn sân vườn UFO 250W THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chế độ ...

  1.090.000 ₫

 • ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 25X25

  Đèn trụ cổng có mái 25*25 THÔNG SỐ KỸ THUẬT LED: ...

  690.000 ₫

Danh mục Sản Phẩm

THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TÍN CHỈ XANH (EAC, CER)

BÁO CÁO BỀN VỮNG (ESG, SDG, GHG)